Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України

1Хода, ОО
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):64-81
Start Page: Обертання Землі та геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було проведено другу кампанію репроцесингу архівних спостережень ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для GPS-тижнів 935—1708 (з 7 грудня 1997 р. до 6 жовтня 2012 р.) з використанням оновлених в рамках кампаній IGS repro2 та EPN- Repro2 продуктів — точних ефемерид GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координат та швидкостей референсних перманентних ГНСС- станцій тощо. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно з вимогами Євро-пейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 72 ГНСС-станціях, зокрема на 48 українських станціях, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, компанії ТНТ ТПІ (мережа «TNT TPI GNSS Network»), ПрАТ «Систем Солюшнс» (мережа System.NET), НУ «Львівська політехніка», консорціуму UNAVCO, Inc. (США). Система відліку IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі відліку IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кож-ного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать в таких діапазонах: для північної та східної складових — від 0.6 мм до 1.6 мм (середні значення — 1.02 мм та 0.94 мм відповідно), для висотної складової — від 2.2 мм до 5.2 мм (середнє значення 3.36 мм) з єдиним викидом в 5.79 мм для GPS-тижня 943. Наведено координати перманентних ГНСС-станцій для одного тижневого розв’язку.

Ключові слова: ГНСС, перманентні станції, репроцесинг, система відліку IGb08