Магнітоіоносферні ефекти геокосмічної бурі 21—23 березня 2017 р.

Луо, Ю, 1Чорногор, ЛФ, Гармаш, КП
1Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(4):53-92
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Системою, в якій розвиваються геокосмічні бурі, є об’єкт Сонце — міжпланетне середовище — магнітосфера — іоносфера — атмосфера — Земля (внутрішні оболонки) (СМСМІАЗ). Дослідження фізичних ефектів геокосмічних бур — найважливіший науковий напрям в космічній геофізиці. Проблема взаємодії підсистем у системі СМСМІАЗ протягом геокосмічних бур — міждисциплінарна, для її розв’язання потрібен системний підхід. Проблема носить багато-факторний характер. Реакція підсистем визначається одночасним (синергетичним) впливом низки збурювальних факторів. Важливо, що система СМСМІАЗ — відкрита, нелінійна та нестаціонарна. У ній виявляються прямі та зворотні, позитивні та негативні зв’язки. З огляду на багатогранність проявів геокосмічних бур, через унікальність кожної бурі вивчення фізичних ефектів геокосмічних бур є актуальною науковою задачею. Крім задач всебічного дослідження фізичних ефектів геокосмічних бур, на повний зріст стоять задачі їхнього детального адекватного моделювання та прогнозування. Їхній розв’язок буде сприяти виживанню та сталому розвитку нашої цивілізації, яка опановує все більш досконалі та складні технології. Що вищим буде технологічний розвиток землян, то вразливішою буде інфраструктура цивілізації до впливів сонячних і геокосмічних бур. Мета цієї роботи — виклад результатів аналізу магнітоіоносферних ефектів, що супроводжували геокосмічну бурю 21…23 березня 2017 р. Для спостереження ефектів у іоносфері та магнітному полі, викликаних геокосмічною бурею 21…23 березня 2017 р., використовувались такі засоби. Несерійний цифровий іонозонд і допплерівський радар вертикального зондування, розташовані в Радіофізичній обсерваторії ХНУ імені В. Н. Каразіна (49°38` пн. ш., 36°20` сх. д.)., а також магнітометр-флюксметр, дислокований у Магнітометричній обсерваторії університету (49°38` пн. ш., 36°56` сх. д.). Допплерівський радар вертикального зондування проводить вимірювання, як правило, на двох фіксованих частотах — 3.2 і 4.2 МГц. Менша з них ефективна при дослідженні динамічних процесів у E- і F1-шарах, а більша — в F1 і F2-шарах. Магнітометр-флюксметр призначено для ведення моніторингу за варіаціями горизонтальних H- і D-складових геомагнітного поля у діапазоні періодів 1…1000 с. Іоносферні процеси аналізувалися за допомогою іонограм. Залежності діючої висоти z` від частоти спочатку перетворювались в залежності концентрації електронів N від істинної висоти z. Потім будувались часові залежності N(t) для фіксованих висот у діапазоні 140...260 км. Далі за допомогою системного спектрального аналізу оцінювались періоди T й абсолютні амплітуди ΔNa квазіперіодичних варіацій N(t), а також їхні відносні варіації δNa = ΔNa /N. Для аналізу залучалися також амплітуди відбитого сигналу допплерівського радара вертикального зондування. Стробування відбитого сигналу дозволило отримати часові залежності амплітуди биттів відбитого сигналу та коливань опорного генератора, а також допплерівські зміщення частоти для певних висотних діапазонів. Це забезпечило можливість простежити за динамікою амплітуд і висоти відбиття радіохвиль як протягом доби, так і протягом іоносферних бур. Детально аналізувалися й допплерівські спектри. За часовими варіаціями амплітуд биттів із використанням перетворення Фур’є на інтервалі часу 60 с побудовано часові залежності допплерівських спектрів у діапазоні видимості -2...+2 Гц. Далі формувались часові залежності допплерівського зміщення частоти fd(t) для основної моди. Потім залежності fd(t) піддавались системному спектральному аналізу на інтервалі часу 120 хв. Сигнал на виході магнітометра-флюксметра з урахуванням амплітудно-частотної характеристики приладу перетворювався з сигналу у відносних оди-ницях у абсолютні (нанотесла). Створювалися часові залежності рівня H- і D-компонентів. Далі ці залежності піддавались системному спектральному аналізу на інтервалі часу 12 год у діапазоні періодів T = 1…1000 с. Основні результати досліджень такі. Геокосмічна буря, енергія за одиницю часу якої сягала 20 ГДж/с, спостерігалась 21…23 березня 2017 р. За своєю інтенсивністю буря відноситься до слабких. Геокосмічна буря супроводжувалась слабким іоносферним збуренням у денний час і сильною іоносферною бурею в нічний час. Концентрація електронів при цьому зменшувалась у 1.3 та 4…5 разів відповідно. Геокосмічна буря також супроводжувалась двома помірними магнітними бурями з енергією порядку 1015 Дж і потужністю 70 ГВт. Під час магнітних бур рівень флуктуацій горизонтальних складових в діапазоні періодів 100…1000 с збільшувався від ±0.5 до ±5 нТл. Період переважних коливань при цьому зростав від 500…900 до 900…1000 с. При цьому суттєво змінювався спектр флуктуацій.

Ключові слова: іоносфера, іоносферні ефекти, геокосмічна буря, допплерівське зміщення частоти, квазіперіодичне збурення, магнітна буря, область відбиття радіохвиль, параметри збурення
References: 

1. Grigorenko Ye. I., Emelyanov L. Ya., Pazura S. A., Chernogor L. F. (2007). Ionospheric processes during the 7—10 November 2004 extreme geospace storm. 1. Observation results. Space Science and Technology. 13(4). 62—76 [in Russian].
2. Grigorenko Ye. I., Pazura S. A., Chernogor L. F. (2007). Ionospheric processes during the 7—10 November 2004 extreme geospace storm. 2. Simulation results and discussion. Space Science and Technology. 13(4). 77—90 [in Russian].
3. Grigorenko Y. I., Lysenko V. N., Taran V. I. Chernogor L. F. (2003). Radio studies of processes in the ionosphere associated with the strongest September 25, 1998 geomagnetic storm. Uspekhi sovremennoi radioelektroniki. 9. 57—94 [in Russian].
4. Grigorenko E. I., Lysenko V. N., Taran V. I., Chernogor L. (2005). F. Specific features of the ionospheric storm of March 20—23, 2003. Geomagnetism and Aeronomy. 45(6). 745—757.
5. Grigorenko Ye. I., Lysenko V. N., Taran V. I., Chernogor L. F. (2007). Analysis and classification of ionosphere storms at the midlatitudes of Europe. 1. Space Science and Technology. 13(5). 58—76 [in Russian].
6. Grigorenko Ye. I., Lysenko V. N., Taran V. I., Chernogor L. F. (2007). Analysis and classification of ionosphere storms at the midlatitudes of Europe. 2. Space Science and Technology. 13(5). 77—96 [in Russian].
7. Grigorenko E. I., Lysenko V. N., Pazyura S. A., Taran V. I., Chernogor L. F. (2007). Ionospheric disturbances during the severe magnetic storm of November 7—10, 2004. Geomagnetism and Aeronomy. 47(6). 720—738.
8. Grigorenko E. I., Pazura S. A., Taran V. I., Chernyaev S. V., Chernogor L. F. (2005). Dynamic processes in the ionosphere during the severe magnetic storm of May 30—31, 2003. Geomagnetism and Aeronomy. 45(6). 758—777.
9. Danilov A. D. (2013). F2-region response to geomagnetic disturbances (review). Geliogeofiz. Issled. (5). 1—33 [in Russian].
10. Danilov A. D., Morozova L. D. (1985). Ionospheric storms in the F2 region. Morphology and physics (review). Geomagnetism and Aeronomy. 25(5). 705—721 [in Russian].
11. Emelyanov L. Ya., Katsko S. V., Chernogor L. F. (2019). Ionospheric effects of geospace storms on December 21—24, 2016 and March 21—23, 2017. Bulletin of the National Technical University “KhPI”, Series: Radiophysics and ionosphere. (№ 25 (1350)). 78—85.
12. Panasenko S. V., Chernogor L. F. (2007). Event of the November 7—10, 2004, magnetic storm in the lower ionosphere. Geomagnetism and Aeronomy. 47(5). 608— 620.
13. Ptitsyna N. G., Danilova O. A., Tyasto M. I., Sdobnov V. E. (2021). Dynamics of cosmic-ray cutoff rigidity and magnetospheric parameters during different phases of the storm of November 20, 2003. Geomagnetism and Aeronomy. 61(2). 169—179.
14. Chernogor L. F. (2008). Advanced methods of spectral analysis of quasiperiodic wave-like processes in the ionosphere: Specific features and experimental results. Geomagnetism and Aeronomy, 48(5), 652—673.
15. Chernogor L. F., Domnin I. F. (2014). Physics of geospace storms. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University Publ. [in Russian].
16. Chernogor L. F., Garmash K. P., Guo Q., Zheng Y. (2021). Effects of the Strong Ionospheric Storm of August 26, 2018: Results of Multipath Radiophysical Monitoring. Geomagnetism and Aeronomy. 61(1). 73—91.
17. Chernogor L. F., Shevelev M. B. (2020). Latitudinal dependence of quasi-periodic variations in the geomagnetic field during the greatest geospace storm of September 7—9, 2017. Space Science and Technology. 26(2). 72—83.
18. Chernogor L. F., Garmash K. P., Podnos V. A., Tyrnov O. F. (2013). The V. N. Karazin Kharkiv National University Radiophysical Observatory — the tool for ionosphere monitoring in space experiments. Space Project «Ionosat-Micro» (Eds. S. A. Zasukha, O. P. Fedorov). Kyiv: Akademperiodika Publ., 160—182 [in Russian].
19. Chernogor L. F. (2021). Physics of geospace storms. Space Science and Technology. 27(1(128)). 3—77.
https://doi.org/10.15407/knit2021.01.003
20. Chernogor L. F. (2021). Statistical characteristics of geomagnetic storms in the 24th cycle of solar activity. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 37(4). 49—59.
21. Chernogor L. F., Holub M. Yu., Luo Y. (2020). Statistical characteristics of geomagnetic storm activity during solar cycle 24, 2009—2020. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, Series “Radio Physics and Electronics”. 33. 69—77.
https://doi.org/10.26565/2311-0872-2020-33-06
22. Yasyukevich Yu. V., Perevalova N. P., Edemskiy I. K., Poliakova A. S. (2013). The response of the ionosphere to solar and geophysical disturbing factors according to GPS, monograph. Irkutsk: ISU Publishing House, 259.
23. Blagoveshchensky D. V. (2020). Effects of geomagnetic storms in the low-latitude ionosphere. Cosmic Res. 58(4). 234—241.
https://doi.org/10.1134/s0010952520040024
24. Blagoveshchensky D. V., Sergeeva M. A. (2019). Impact of geomagnetic storm of September 7—8, 2017 on ionosphere and HF propagation: A multi-instrument study. Adv. Space Res. 63(1). 239—256.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.07.016
25. Blagoveshchensky D. V., Zhbankov G. A., Maltseva O. A. (2019). Observed and calculated ionograms of oblique ionospheric sounding on HF radio paths during a magnetic storm of September 7—8, 2017. Radiophysics and Quantum Electronics. 61(12). 881—892.
https://doi.org/10.1007/s11141-019-09944-3
26. Bolaji O. S., Fashae J. B., Adebiyi S. J., Owolabi C., Adebesin B. O., Kaka R. O., Jewel Ibanga, Abass M., Akinola O. O., Adekoya B. J., Younas W. (2021). Storm time effects on latitudinal distribution of ionospheric TEC in the American and Asian-Australian sectors: August 25—26, 2018 geomagnetic storm. J. Geophys. Res. 126(8). Paper no. e2020JA029068
https://doi.org/10.1029/2020JA029068
27. Bothmer V., Daglis I. (2007). Space Weather: Physics and Effects. Springer-Verlag New York. 438. ISBN 3-642-06289-X.
28. Buonsanto M. J. (1999). Ionospheric Storms — A Review. Space Science Reviews. 88. 563—601.
https://doi.org/10.1023/A:1005107532631
29. Chernogor L. F., Grigorenko Ye. I., Lysenko V. N., Taran V. I. (2007). Dynamic processes in the ionosphere during magnetic storms from the Kharkov incoherent scatter radar observations. Int. J. Geomagn. Aeron. 7. GI3001.
30. Chernogor L. F., Garmash K. P., Guo Q., Luo Y., Rozumenko V. T., Zheng Y. (2020). Ionospheric storm effects over the People’s Republic of China on 14 May 2019: Results from multipath multi-frequency oblique radio sounding. Adv. Space Res. 66(2). 226—242.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.03.037
31. Chernogor L. F., Garmash K. P., Guo Q., Rozumenko V. T. Zheng Y. (2021). Radio Wave Characteristics Distorted During Geospace Storm: Results of Multi-Frequency Multiple Path Oblique Sounding of Ionosphere. 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). Lviv, Ukraine, August 26 — 28. 151—156.
https://doi.org/10.1109/UKRCON53503.2021.9576010
32. Chernogor L. F., Zheng Y., Guo Q., Luo Y., Garmash K. P., Rozumenko V. T. (2022). Features of Ionospheric and Magnetic Effects of August 5—6, 2019 Noticeable Geospace Storm Over China and Ukraine. Problems of Geocosmos — 2020. 2022. Chapter 28. Springer Nature Switzerland AG. P. 379—396.
33. D’Angelo G., Piersanti M., Alfonsi L., Spogli L., Clausen L. B. N., Coco I., Li G., Baiqi N. (2018). The response of high latitude ionosphere to the 2015 St. Patrick’s day storm from in situ and ground based observations. Adv. Space Res. 62(3). 638—650.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.05.005
34. Danilov A. D., Latovika J. (2001). Effects of geomagnetic storms on the ionosphere and atmosphere. Inter. J. Geomagn. Aeron. 2(3). 209—224.
35. Despirak I. V., Kleimenova N. G., Gromova L. I., Gromov S. V., Malysheva L. M. (2020). Supersubstorms during Storms of September 7—8, 2017. Geomagn. Aeron. 60(3). 292—300.
https://doi.org/10.1134/S0016793220030044
36. Dmitriev A. V., Suvorova A. V., Klimenko M. V., Klimenko V. V., Ratovsky K. G., Rakhmatulin R. A., Parkhomov V. A. (2017). Predictable and unpredictable ionospheric disturbances during St. Patrick’s Day magnetic storms of 2013 and 2015 and on 8—9 March 2008. J. Geophys. Res. 122(2). 2398—2423.
37. Fejer B. G., Navarro L. A., Sazykin S., Newheart A., Milla M. A., Condor P. (2021). Prompt penetration and substorm effects over Jicamarca during the September 2017 geomagnetic storm. J. Geophys. Res. 126(8). e2021JA029651.
38. Feng J., Zhou Y., Zhou Y., Gao S., Zhou C., Tang Q., Liu Y. (2021). Ionospheric response to the 17 March and 22 June 2015 geomagnetic storms over Wuhan region using GNSS-based tomographic technique. Adv. Space Res. 67(1). 111—121.
39. Fuller-Rowell T. J., Codrescu M. V., Roble R. G., Richmond A. D. (1998). How does the thermosphere and ionosphere react to a geomagnetic storm? Magnetic storms. Geophysical monograph series. 98. American Geophysical Union, Washington, D.C. 203—226.
https://doi.org/10.1029/GM098.
40. Ghodpage R. N., Patil P. T., Gurav O. B., Gurubaran S., Sharma A. K. (2018). Ionospheric response to major storm of 17th March 2015 using multi-instrument data over low latitude station Kolhapur (16.8°N, 74.2°E, 10.6°dip. Lat.). Adv. Space Res. 62(3). 624—637.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.05.003
41. Gonzalez W. D., Jozelyn J. A., Kamide Y., Kroehl H. W., Rostoker G., Tsurutani B. T., Vasyliunas V. M. (1994). What is a geomagnetic storm? J. Geophys. Res. 99(A4). 5771—5792.
https://doi.org/10.1029/93JA02867
42. Imtiaz N., Younas W., Khan M. (2020). Response of the low-to mid-latitude ionosphere to the geomagnetic storm of September 2017. Ann. Geophys. 38(2). 359—372.
43. Jiang C., Yang G., Liu J., Yokoyama T., Liu T., Lan T., Zhou C., Zhang Y., Zhao Z., Komolmis T., Supnithi P., Yatini C. Y. (2017). Equatorial and low-latitude ionospheric response to the 17-18 March 2015 great storm over South East Asia longitude sector. J. Geophys. Res. 122(5). 5756—5767.
44. Jimoh O., Lei J., Zhong J., Owolabi C., Luan X., Dou X. (2019). Topside Ionospheric Conditions During the 7—8 September 2017 Geomagnetic Storm. J. Geophys. Res. 124(11). 9381—9404.
https://doi.org/10.1029/2019JA026590
45. Jin S., Jin R., Kutoglu H. (2017). Positive and Negative Ionospheric Responses to the March 2015 Geomagnetic Storm from BDS Observations. J. Geodes. 91(6). 613—626.
https://doi.org/10.1007/s00190-016-0988-4
46. Jonah O. F., Coster A., Zhang S., Goncharenko L., Erickson P. J., de Paula E. R., Kherani E. A. (2018). TID Observations and Source Analysis During the 2017 Memorial Day Weekend Geomagnetic Storm Over North America. J. Geophys. Res. 123(10). 8749—8765.
https://doi.org/10.1029/2018JA025367
47. Katsko S. V., Emelyanov L. Y., Chernogor L. F. (2021). Ionosphere response to space weather events on 21—23 March 2017 in the central region of Europe. 2021 XXXIVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS). 01—04.
48. Kumar S., Kumar V. V. (2019). Ionospheric Response to the St. Patrick’s Day Space Weather Events in March 2012, 2013, and 2015 at Southern Low and Middle Latitudes. J. Geophys. Res. 124(1). 584—602.
49. Kumar V. V., Parkinson M. L. (2017). A Global Scale Picture of Ionospheric Peak Electron Density Changes during Geomagnetic Storms. Space Weather. 15(4). 637—652.
https://doi.org/10.1002/2016SW001573
50. Laštovička J. (1996). Effects of geomagnetic storms in the lower ionosphere, middle atmosphere and troposphere. J. Atmos. Terr. Phys. 58(7). 831—843.
51. Lei J., Huang F., Chen X., Zhong J., Ren D., Wang W., Yue X., Luan X., Jia M., Dou X., Hu L., Ning B., Owolabi C., Chen J., Li G., Xue X. (2018). Was magnetic storm the only driver of the long-duration enhancements of daytime total electron content in the Asian-Australian sector between 7 and 12 September 2017? J. Geophys. Res. 123(4). 3217—3232.
https://doi.org/10.1029/2017JA025166
52. Li S. (2021). Temporal evolution analysis of storm-enhanced density during an intense magnetic storm on March 2015. Adv. Space Res. 67(5). 1570—1579.
53. Lissa D., Srinivasu V.K.D., Prasad D.S.V.V.D., Niranjan K. (2020). Ionospheric response to the 26 August 2018 geomagnetic storm using GPS-TEC observations along 80°E and 120°E longitudes in the Asian sector. Adv. Space Res. 66(6). P. 1427—1440.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.05.025
54. Liu G., Shen H. (2017). A severe negative response of the ionosphere to the intense geomagnetic storm on March 17, 2015 observed at mid- and low-latitude stations in the China zone. Adv. Space Res. 59(9). 2301—2312.
55. Liu J., Zhang D.-H., Coster A. J., Zhang S.-R., Ma G.-Y., Hao Y.-Q., Xiao Z. (2019). A case study of the large-scale traveling ionospheric disturbances in the eastern Asian sector during the 2015 St. Patrick’s Day geomagnetic storm. Ann. Geophys. 37(4). 673—687.
https://doi.org/10.5194/angeo-37-673-2019
56. Luo Y., Chernogor L. F., Garmash K. P., Guo Q., Rozumenko V. T., Zheng Yu. (2021). Dynamic processes in the magnetic field and in the ionosphere during the 30 August 2 September, 2019 geospace storm. Ann. Geophys. 39(4).
57. Luo Y., Guo Q., Zheng Y., Garmash K. P., Chernogor L. F., Shulga S. M. (2021). Geospace storm effects on August 5—6, 2019. Space Science and Technology. 27(2(129)). 45—69.
https://doi.org/10.15407/knit2021.02.045
58. Mannucci A. J., Tsurutani B. T., Iijima B. A., Komjathy A., Saito A., Gonzalez W. D., Guarnieri F. L., Kozyra J. U., Skoug R. (2005). Dayside global ionospheric response to the major interplanetary events of October 29—30, 2003 “Halloween storms”. Geophys. Res. Lett. 32. L12S02.
59. Mansilla G. A., Zossi M. M. (2020). Longitudinal variation of the ionospheric response to the 26 August 2018 geomagnetic storm at equatorial/low latitudes. Pure Appl. Geophys. 177(12). 5833—5844.
https://doi.org/10.1007/s00024-020-02601-1
60. Matsushita S. (1959). A study of the morphology of ionospheric storms. J. Geophys. Res. 64(4). 305—321.
https://doi.org/10.1029/JZ064i003p00305
61. Ngwira C. M., Habarulema J.-B., Astafyeva E., Yizengaw E., Jonah O. F., Crowley G., Gisler A., Coffey V. (2019). Dynamic Response of Ionospheric Plasma Density to the Geomagnetic Storm of 22—23 June 2015. J. Geophys. Res. 124(8). 7123—7139.
62. Nykiel G., Zanimonskiy Y. M., Yampolski Yu. M., Figurski M. (2017). Efficient usage of dense GNSS networks in central Europe for the visualization and investigation of ionospheric TEC variations. Sensors. 17(10). 2298.
https://doi.org/10.3390/s17102298
63. Olwendo O. J., Cesaroni C., Yamazaki Y., Cilliers P. (2017). Equatorial ionospheric disturbances over the East African sector during the 2015 St. Patrick’s day storm. Adv. Space Res.. 60(8). 1817—1826.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.06.037
64. Paul B., De B. K., Guha A. (2018). Latitudinal variation of F-region ionospheric response during three strongest geomagnetic storms of 2015. Acta Geodaetica et Geophysica. 53(4). 579—606.
https://doi.org/10.1007/s40328-018-0221-4
65. Piersanti M., Cesaroni C., Spogli L., Alberti T. (2017). Does TEC react to a sudden impulse as a whole? The 2015 Saint Patrick’s day storm event. Adv. Space Res. 60(8). 1807—1816.
https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.01.021
66. Polekh N., Zolotukhina N., Kurkin V., Zherebtsov G., Shi J., Wang G., Wang Z. (2017). Dynamics of ionospheric disturbances during the 17—19 March 2015 geomagnetic storm over East Asia. Adv. Space Res. 60(11). 2464—2476.
67. Prölss G. W. (1995). Ionospheric F-region storms. Handbook of Atmospheric Electrodynamics. Edited by H. Volland. CRC Press, Roca Raton, Fla. 2. 195—248.
68. Prölss G. W. (1998). Magnetic storm associated perturbations of the upper atmosphere, In ed. Tsurutani B. T., Gonzalez W. D., Kamide Y., Arballo J. K. Magnetic storms. Geophysical monograph series. 98. American Geophysical Union, Washington, D.C. 249—290.
69. Prölss G. W., Jung M. J. (1978). Travelling atmospheric disturbances as a possible explanation for daytime positive storm effects of moderate duration at middle latitudes. J. Atmos. Terr. Phys. 40(12). 1351—1354.
70. Ray S., Roy B., Paul K. S., Goswami S., Oikonomou C., Haralambous H., Chandel B., Paul A. (2017). Study of the effect of 17—18 March 2015 geomagnetic storm on the Indian longitudes using GPS and C/NOFS. J. Geophys. Res. 122(2). 2551—2563.
71. Rubtsov A. V., Maletckii B. M., Danilchuk E. I., Smotrova E. E., Shelkov A. D., Yasyukevich A. S. (2020). Ionospheric disturbances over eastern Siberia during April 12-15, 2016 geomagnetic storms. Sol.-Terr. Phys. 6(1). 60—68.
72. Şentürk E. (2020). Investigation of global ionospheric response of the severe geomagnetic storm on June 22—23, 2015 by GNSS-based TEC observations. Astrophys. Space Sci. 365(7). 110.
https://doi.org/10.1007/s10509-020-03828-z
73. Shpynev B. G., Zolotukhina N. A., Polekh N. M., Ratovsky K. G., Chernigovskaya M. A., Belinskaya A. Y., Stepanov A. E., Bychkov V. V., Grigorieva S. A., Panchenko V. A., Korenkova N. A., Mielich J. (2018). The ionosphere response to severe geomagnetic storm in March 2015 on the base of the data from Eurasian high-middle latitudes ionosonde chain. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 180. 93—105.
https://doi.org/10.1016/j.jastp.2017.10.014
74. Shreedevi P. R., Choudhary R. K., Thampi Smitha V., Yadav Sneha, Pant T. K., Yu Yiqun, McGranaghan Ryan, Thomas Evan G., Bhardwaj Anil, Sinha A. K. (2020). Geomagnetic storm-induced plasma density enhancements in the southern polar ionospheric region: a comparative study using St. Patrick’s day storms of 2013 and 2015. Space Weather. 18(8). e2019SW002383.
75. Spogli L., Sabbagh D., Regi M., Cesaroni C., Perrone L., Alfonsi L., Mauro D. Di, Lepidi S., Campuzano S. A., Marchetti D., Santis A. De., Malagnini A., Scotto C., Cianchini G., Shen X., Piscini A., Ippolito A. (2021). Ionospheric response over Brazil to the August 2018 geomagnetic storm as probed by CSES-01 and swarm satellites and by local ground-based observations. J. Geophys. Res. 126(2). e2020JA028368.
https://doi.org/10.1029/2020JA028368
76. Sun W.-J., Ning B.-Q., Zhao B.-Q., Li G.-Z., Hu L.-H., Chang S.-M. (2017). Analysis of ionospheric features in middle and low latitude region of China during the geomagnetic storm in March 2015. Acta Geophysica Sinica. 60(1). 1—10.
77. Uryadov V. P., Vybornov F. I., Pershin A. V. (2019). Features of the HF signal propagation on oblique sounding paths during solar and magnetic activity in September 2017. Radiophys. Quantum Electr. 62(2). 85—98.
78. Venkatesh K., Tulasi Ram S., Fagundes P. R., Seemala G. K., Batista I. S. (2017). Electrodynamic disturbances in the Brazilian equatorial and low-latitude ionosphere on St. Patrick’s Day storm of 17 March 2015. J. Geophys. Res. 122(4). 4553—4570.
79. Verkhoglyadova O. P., Komjathy A., Mannucci A. J., Mlynczak M. G., Hunt L. A., Paxton L. J. (2017). Revisiting ionosphere-thermosphere responses to solar wind driving in superstorms of November 2003 and 2004. J. Geophys. Res. 122(10). 10,824—10,850.
80. Vijaya Lekshmi D., Balan N., Tulasi Ram S., Liu J. Y. (2011). Statistics of geomagnetic storms and ionospheric storms at low and mid latitudes in two solar cycles. J. Geophys. Res. 116(A11). A11328.
https://doi.org/10.1029/2011JA017042
81. Wang Z., Zou S., Liu L., Ren J., Aa E. (2021). Hemispheric asymmetries in the mid-latitude ionosphere during the September 7—8, 2017 storm: multi-instrument observations. J. Geophys. Res. 126(4). e2020JA028829.
82. Wen D., Mei D. (2020). Ionospheric TEC disturbances over China during the strong geomagnetic storm in September 2017. Adv. Space Res. 65(11). 2529—2539.
83. Willis D. M., Stevens P. R., Crothers S. R. (1997). Statistics of the largest geomagnetic storms per solar cycle (1844 — 1993). Ann. Geophys. 15(6). 719—728.
84. Xu Z., Hartinger M., Clauer C., Peek T., Behlke R. (2017). A comparison of the ground magnetic responses during the 2013 and 2015 St Patrick’s Day geomagnetic storms. J. Geophys. Res. 122(4). 4023—4036.
https://doi.org/10.1002/2016JA023338
85. Younas W., Amory-Mazaudier C., Khan M., Fleury R. (2020). Ionospheric and Magnetic Signatures of a Space Weather Event on 25—29 August 2018: CME and HSSWs. J. Geophys. Res. 125(8). e2020JA027981.
https://doi.org/10.1029/2020JA027981
86. Zakharenkova I., Cherniak I., Krankowski A. (2019). Features of storm-induced ionospheric irregularities from ground-based and spaceborne gps observations during the 2015 St. Patrick’s day storm. J. Geophys. Res. 124(12). 10728—10748.
87. Zhang S.-R., Erickson P. J., Zhang Y., Wang W., Huang C., Coster A. J., Holt J. M., Foster J. F., Sulzer M., Kerr R. (2017). Observations of ion-neutral coupling associated with strong electrodynamic disturbances during the 2015 St. Patrick’s Day storm. J. Geophys. Res. 122(1). 1314—1337.
https://doi.org/10.1002/2016JA023307
88. Zolotukhina N., Polekh N., Kurkin V., Rogov D., Romanova E., Chelpanov M. (2017). Ionospheric effects of St. Patrick’s storm over Asian Russia: 17—19 March 2015. J. Geophys. Res. 122(2). 2484—2504.
https://doi.org/10.1002/2016JA023180