Авторам

Пам'ятка для авторів

  1. Науково-теоретичний журнал «Кинематика и физика небесных тел» (КФНТ) друкує наукові статті з таких розділів астрономії та астрофізики: позиційна і теоретична астрономія, обертання Землі і геодинаміка, космічна фізика, позагалактична астрономія, структура і динаміка Галактики, фізика зірок і міжзоряного середовища, динаміка і фізика тіл Сонячної системи, фізика Сонця, атмосферна оптика та астроклімат, математична обробка астроінформації, інструменти та прилади, історико-астрономічні дослідження, огляди з актуальних проблем астрономії.

Вимоги до оформлення та подачі рукописів

  1. У редакцію подаються:
    • дві копії оригінала рукопису, набрані крупним шрифтом (12...14 пунктів) з міжрядковим інтервалом 1.5 чи більше, надруковані на одній стороні кожного аркуша. Одна копія підписується всіма авторами;
    • направлення на бланку установи, підписане її керівником;