Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 489 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2014
1Кошмак ІО, 1Мелех БЯ. Мультикомпонентне моделювання світіння низькометалічних зон H II. українська. 2014 ;30(2):26-47.
1Баран ОА, 1Стоділка МІ. Особливості фотосферної конвекції Сонця на грануляційних, мезогрануляційних і супергрануляційних масштабах. українська. 2014 ;30(4):23-37.
1Андрієць ОС, 2Кондрашова НМ. Передспалахові зміни сонячної фотосфери за даними спостережень на телескопі ТЕМІС. російська. 2014 ;30(1):50-60.
1Зайцев СВ, 1Киселев ММ, 1Розенбуш ВК, 2Колесников СВ, 3Антонюк КА. Поляриметрія астероїда Е-типу 64 Ангеліна. російська. 2014 ;30(3):71-.
1Казанцев АМ. Пошук джерела короткоперіодичних комет. Відбір серед різних груп астероїдів. російська. 2014 ;30(1):3-16.
1Федоров ЮІ. Прискорення заряджених частинок на фронті ударної хвилі, що обмежує надзвуковий сонячний вітер. російська. 2014 ;30(3):3-26.
1Кришталь ОН, 1Войцеховська АД, 1Герасименко СВ, 2Сидоренко МВ. Про можливість розвитку нестійкості поздовжніх хвиль на тлі дрібномасштабної бернштейнівської турбулентності у передспалаховій хромосф. російська. 2014 ;30(5):39-55.
1Кришталь ОН, 1Герасименко СВ, 1Войцеховська АД, 2Черемних ОК. Про один вид трихвильової взаємодії низькочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі сонячної атмосфери. російська. 2014 ;30(3):58-70.
1Черемних ОК, 2Клімушкін ДЮ, 2Костарєв ДВ. Про структуру азимутально-дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з неперервним спектром. російська. 2014 ;30(5):3-21.
1Сухов ПП. Про фотометрію геостаціонарних супутників поблизу дат рівнодень. російська. 2014 ;30(2):70-76.

Сторінки