Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 431 результати
Автор Заголовок [ Рік(Desc)]
2019
1Халілов АМ, 1Гасанова АР, 1Гаджієва ГМ. Зміни променевих швидкостей лінії Na I D у спектрі високоширотного надгіганта 89 Her. російська. 2019 ;35(3):67-80.
1Шахов БО, 1Федоров ЮІ, 1Колесник ЮЛ. Кінетика поширення заряджених частинок у магнітному полі при різних напрямках їхньої інжекції. російська. 2019 ;35(4):3-20.
1Бутковська ВВ, 1Плачинда СІ. Магнітне поле Ap-зірки 33 Lib: дослідження в окремих спектральних лініях. російська. 2019 ;35(2):65-80.
1Кондрашова НМ, 2Лейко УМ. Маломасштабні магнітні особливості в активній області NOAA 11024. російська. 2019 ;35(2):28-49.
1Кришталь ОН, 1Войцеховська АД, 1Герасименко СВ. Низькочастотні кінетичні хвилі в плазмі магнітних петель на ранішній стадії спалахового процесу в активній області. російська. 2019 ;35(3):3-33.
1Стоділка МІ, 1Присяжний АІ, 2Костик РІ. Особливості конвекції в атмосферних шарах сонячного факела. українська. 2019 ;35(6):18-33.
1Хода ОО. Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933. українська. 2019 ;35(1):70-80.
1Овсак ОС. Про можливі зміни фізичних характеристик аерозолю в глибоких шарах атмосфери Сатурна. російська. 2019 ;35(1):42-56.
1Криводубський ВН. Про роль МГД-турбулентностІ у зменшеннІ електропровІдностІ плазми в активнІй магнІтнІй областІ Сонця. російська. 2019 ;35(3):34-43.
1Пасечник ММ. Рух фотосферної речовини на ділянці активної області з двома бомбами Еллермана. російська. 2019 ;35(2):3-27.

Сторінки