Променеві швидкості фотосферної речовини у сонячному спалаху з викидом

1Кондрашова, НМ, 2Пасечник, МН
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2010, 26(1):57-73
Мова: російська
Ключові слова: променева швидкість, спалах, фотосфера Сонця