Нижня атмосфера в головній фазі сонячного двострічкового спалаху

1Кондрашова, НМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(2):43-52
Start Page: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено фізичний стан фотосфери в головній фазі сонячного двострічкового спалаху 3 червня 1979 р. Побудовані напівемпіричні фотосферні моделі показали, що фотосфера тривалий час впродовж головної фази спалаху перебувала у збуреному стані. В отриманих моделях температура у верхніх шарах більша, а в нижніх менша, ніж у стандартній моделі незбуреної фотосфери. З часом прогрів розповсюдився на нижні фотосферні шари, а верхні шари охолодилися. В результаті порівняння отриманих моделей з моделями двострічкового спалаху 7 жовтня 1979 р. виявлено, що розподіли температури з висотою фотосфери на головній стадії спалахів значно відрізнялися.

Ключові слова: дострічковий спалах, напівемпірічні моделі фотосфери, фотосфера Сонця