Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній Fe I λ 525.02 та λ 1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця

1Стоділка, МІ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
Start Page: Фізика Сонця
Мова: українська
Анотація: 

Отримано аналітичну оцінку інтегрального впливу дрібномасштабних магнітних полів на коефіцієнт поглинання в лінії. Досліджено утворення магніточутливих ліній Fe I в умовах незбуреної фотосфери Сонця при наявності дрібномасштабних магнітних полів. Показано, що ці поля можуть розширювати крила магніточутливих ліній.

Ключові слова: дрібномасштабні магнітні поля, лінії Fe I, незбурена фотосфера Сонця