Фізичні параметри компонентів подвійної зірки CM Dra

Кузнецов, МК, 1Павленко, ЯВ, Пінфілд, Д, Джонс, Г
1Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(3):55-61
Start Page: Фізика зір і міжзоряного середовища
Мова: російська
Ключові слова: CM Dra, компоненти подвійних зір