Дослідження нестаціонарності атмосфери надгіганта HD 225094. Про змінність профілів ліній Нα и Нβ у спектрах зірки HD 225094

1Магеррамов, ЯМ, Халилов, ВМ
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(3):63-72
Start Page: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Подаються відомості про зорю-надгіганта HD 225094 та про незвичні особливості, спостережувані у її спектрах, отриманих у 2013 р. в ШАО. Було виявлено, що профілі лінії Hα типу Р Cyg мають структуру, що змінюється за короткий час, а також унікальний спостережний факт зникнення лінії Hα у спектрі HD 225094. Крім того, виявлено, що з часом відбуваються зміни значень променевих швидкостей і спектральних параметрів ліній Hα і Hβ у спектрі цієї зорі. Вважається, що отримані факти нестаціонарності атмосфери зорі HD 225094 частково можуть бути пов'язані з неcферичністю зоряного вітру.

Ключові слова: HD 225094, атмосфера
References: 

1. Г. А. -Галазутдинов, с. -(Препринт99. -5, Система обработки звездных эшеле-спектров. 1. Обработка изображений. 2. Обработка спектров. - Нижний Архыз, 1992. -52 с, (Спец. астрофиз. обсерватория РАН; № 92).)

2. Де Ягер. К. Звезды наибольшей светимости. - М.: Мир, 1984.-493 с.

3. Кокс Дж. П. Теория звездных пульсаций. - М.: Мир, 1983.-326 с.

4. Я. М. Магеррамов, "Спектральная переменность звезды 55 Cyg (B3Iа)". Астрон. журн.-2013.-90, № 4.-C. 339-346..

5. Я. М. Магеррамов, "О переменности профилей линий и в спектрах звезды 55 Cyg". Кинематика и физика небес. тел.-2013.-29, № 2.-C. 40-49..

6. Х. М. Микаилов, В. М. Халилов, И. А. Алекберов, "Эшеле-спектрометр фокуса кассегрена 2-метрового телескопа ШАО НАН Азербайджана". Циркуляр Шемахин. астрофиз. oбсерватории.-2005.-№ 109.-C. 21-29..

7. Соболев В. В. Движущиеся оболочки звезд. - М.: Наука, 1947.-77 с.

8. Соболев В. В. Курс теоретической астрофизики. - М.: Наука, 1985.-503 с.

9. R. Genova, J. E. Beckman, "Kinematical structure of the local interstellar medium: The Galactic Anticenter Hemisphere". Astrophys. J. Suppl. Ser.-2003.-145.-P. 355-412..

10. I. D. SiebertHowarth, GaiteeHussain, R. K. Prinja, "Cross-correlation characteristics of OB stars from IUE spectroscopy". Mon. Notic. Roy. Astron. Soc.- 1997.-284.-P. 265-285..

11. T. R. Kendall, E. S. Conlon, P. L. Dufton, F. P. Keenan, "Ultraviolet Fe III lines in the spectra of high galactic latitude early-type stars". Astron. and Astrophys.-1994.-290.-P. 563-572..

12. C. Leitherer, B. ExtinctionWolf, "Early-type stars in OB associations in the infrared, I". Astron. and Astrophys.-1984.-132.-P. 151-162..

13. D. J. Lennon, P. L. Dufton, A. GalacticFitzsimmons, "Line strengths in the visible – Evidence for evolutionary effects". Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.-1993.-97.-P. 559-585..

14. N. D. McErlean, D. J. Lennon, P. L. Dufton, "Galactic B-supergiants: A non-LTE model atmosphere analysis to estimate atmospheric parameters and chemical compositions". Astron. and Astrophys.-1999.-349.-P. 553-572..

15. A. Pasok, I. Kolka, "The H profile variations in the spectrum of HD 225094, B3Ia". Inform. Bull. Var. Star. 3804 (1), 1-3ѕ(Commissions 27 and 42 of the IAU) (1992).

16. R. K. Prinja, D. L. Massa, "Signature of wide-spread clumping in B supergiant winds". Astron. and Astrophys.-010.-521.-P. 1-4..

17. J. D. Rosendhal, "A Survey of H-alpha emission in early-type high-luminosity stars". Astrophys. J.-1973.-186.-P. 909-937..