Роль параметрів сонячного вітру у зміні поведінки орбітального руху штучних супутників Землі

1Ковальчук, ММ, 1Гірняк, МБ, 1Баран, ОА, 1Стоділка, МІ, 1Вовчик, ЄБ, 1Білінський, АІ, 1Благодир, ЯТ, 1Вірун, НВ, 2Апуневич, СВ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
2Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(6):61-68
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

У роботі продовжено дослідження впливу параметрів сонячного вітру та геомагнітної активності на зміну періодів орбітального руху ШСЗ. Використовувались значення періодів орбітального руху некерованих супутників з бази даних української мережі оптичних станцій (УМОС) за 2012—2014 рр., які зіставлялись зі значеннями геомагнітного планетарного індексу Kρ та з енергетичними спектрами протонів і електронів, отриманими супутниками типу GEOS для подій, у межах яких змінювались періоди обертання ШСЗ (усі геліо- і геодані взято з бази даних Центру прогнозування космічної погоди SWPC NOAA). Отримано, що в енергетичних спектрах потоків протонів і електронів відсутній ефект пом'якшення спектру з часом — до моменту появи спалаху. Це вказує на можливість накопичення частинок над активною областю (АО), що спричиняє подальший неперервний відвід енергії з АО — сонячний спалах. Отримано залежності між геомагнітною активністю та швидкістю сонячного вітру при заданій напруженості міжпланетного магнітного поля для досліджуваних часових термінів змін періодів орбітального руху ШСЗ. Значення відповідних коефіцієнтів кореляції становлять 0.93...0.96.

Ключові слова: геліогеоактивність, порушення орбітального руху, сонячний вітер, штучні супутники Землі
References: 

1. В. П. Епишев, И. И. Исак, В. И. Кудак и др., "Результаты исследований поведения на орбите ИСЗ в нештатном режиме под воздействием околоземного космического пространства". Космічна наука і технологія. 18 (1), 60—67 (2012).

2. М. М. Ковальчук, М. Б. Гірняк, О. А. Баран и др., "Дослідження впливу геліогеоактивності на динаміку орбітальних параметрів штучних супутників Землі". Кинематика и физика небес. тел. 33 (5), 61—68 (2017).

3. А. И. Маслова, А. В. Пироженко, "Изменения плотности атмосферы при движении космических аппаратов на низких околоземных орбитах". Космічна наука і технологія. 15 (1), 13—18 (2009).

4. Ф. А. Сантора, "Влияние аэродинамического сопротивления на движение спутников по орбитам, близким к круговым, в несферичной изменяющейся в течение суток атмосфере". Ракетная техника и космонавтика. 14 (9), 53—58 (1976).

5. W. Snyder, M. Neugebauer, U. R. Rao, "The solar wind velocity and its correlation with cosmic-ray variations and with solar and geomagnetic activity". J. Geophys. Res. 68, 6361—6370 (1963).

6. I. M. Wilcox, K. H. Schatten, N. F. Ness, "Influence of interplanetary magnetic field and plasma on geomagnetic activity during quiet-sun conditions". J. Geophys. Res. 72 (1), 19—26 (1967).