Аналіз вмісту актинію в атмосфері цефеїди HIP13962

1Гопка, ВФ, 2Шавріна, АВ, 3Ющенко, ВО, 4Павленко, ЯВ, 5Ющенко, ОВ, Глазунова, ЛВ
1Научно-исследовательский институт "Астрономическая обсерватория" Одесского национального университета имени И.И.Мечникова, Одесса, Украина
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
3Науково-дослідний інститут "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університета імені І.І.Мечнікова, Одеса, Україна
4Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
5Дослідний інститут Астрокамп Контентс, Гойанг, Республіка Корея
Start Page: Фізика зір і міжзоряного середовища
Мова: українська
Анотація: 

Актиній, радіоактивний елемент, що має ізотоп227 Ac з найбільшим періодом піврозпаду всього 21.772(3) роки, є третім елементом з групи актиноїдів, разом з торієм та ураном, вміст яких досліджується в атмосферах зір. Його наявність в атмосфері тієї чи іншої зорі вказує на певний механізм, в результаті якого він виробляється. Як показали перші дослідження ліній поглинання актинію у спектрах зір, їхня поява у спектрі пов’язана з наявністю деформованих ліній поглинання сильних ліній, таких як лінії водню та лінії дублету натрію. В деяких випадках профілі цих ліній мають емісійну складову. Ми провели пошук ліній поглинання актинію у спектрах пульсуючих зір — цефеїд, для яких характерним є наявність деформованих сильних ліній. В нашій роботі досліджуються лінії поглинання актинію в інтервалі λ = 378.0...887.7 нм у спектрі зорі-втікача (run-away star) HIP 13962, яка класифікується як цефеїда. Спектр зорі було отримано в 2014 році на 1.8-м телескопі обсерваторії Бохунсан, Південна Корея (Bo-huynsan Optical Astronomical Observatory (BOAO), South Korea) зі спектральною роздільністю більш ніж R = 80000. Також аналізувався архівний спектр HIP 13962 за 1995 рік в діапазоні довжин хвиль λ = = 400...680 нм зі спектральною роздільністю R = 42 000, отриманий на 1.93-м телескопі обсерваторії От-Прованс (Франція). Як показали розрахунки, в атмосфері зорі HIP 13962 вміст актинію становить lgN(Ac) = –1.2 в шкалі вмісту водню lgN(Н) = 12, для моделі атмосфери Tеф = 5930 K, lgg = 1.0, Vmic = 6 км/с. При ефективній температурі Tеф = 6250K ми отримали lgN(Ac) = –1.0.

Ключові слова: вміст елементів, еволюція зір, зоря: HIP13962, радіоктивні ізотопи, цефеїди