Параметри інфразвукового сигналу, згенерованого Камчатським метеороїдом

1Чорногор, ЛФ, 2Лящук, ОІ, 1Шевелев, МБ
1Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
2Головний центр спеціального контролю ДКА України, Городок, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):31-54
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Об’єкт дослідження — інфразвуковий сигнал, який згенерувався 18 грудня 2018 р. у процесі падіння та вибуху високошвидкісного (32 км/с), високоенергійного (173 кт ТНТ), великого (9.4 м) космічного тіла, яке отримало назву Камчатського метеороїда. Предмет дослідження — параметри інфразвукового сигналу, який продукувався Камчатським метеороїдом. Як вихідні використовувалися дані про часові залежності тиску в інфразвуковій хвилі, зареєстрованій станціями міжнародної системи моніторингу ядерних випробувань Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (I53US, I30JP, I59US, I46RU, I57US і МААГ2). Результати вимірювань перетворювалися з відносних одиниць в абсолютні. Потім часові залежності тиску в інфразвуковій хвилі піддавалися фільтрації в діапазоні періодів 1...40 с. Після цього здійснювався системний спектральний аналіз відфільтрованих часових залежностей за допомогою взаємодоповнювальних інтегральних перетворень: віконного перетворення Фур’є, адаптивного перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення з материнською функцією Морле. У результаті досліджень виявилось, що амплітуда інфразвукового сигналу досить швидко спадала при збільшенні відстані від місця вибуху метеороїда до місця реєстрації сигналу. Час запізнення інфразвукового сигналу збільшувався в міру збільшення відстані між місцем вибуху космічного тіла та місцем реєстрації сигналу. Швидкість приходу сигналу залежала від вказаної відстані та орієнтації траси і змінювалася у межах 269...308 м/с. Тривалість інфразвукового сигналу практично не залежала від відстані між місцем генерації та місцем реєстрації сигналу. Спектри інфразвукового сигналу були широкосмуговими, у них виявлялись періоди приблизно від 5 до 40 с. Разом з тим найбільша енергія припадала на виділені періоди 12...15 і 28...33 с. Побудовано кореляційні поля та регресії для основних параметрів інфразвуку. За переважним періодом інфразвуку оцінено кінетичну енергію (179 кт ТНТ) та акустичну ефективність (~4 %) космічного тіла.

Ключові слова: інфразвуковий сигнал, апроксимаційні залежності, метеороїд, основні параметри