Космічна фізика

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 1. Кінетика (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

Статистичне прискорення і просторова дифузія космічних променів у турбулентному середовищі

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 4. Гідродинаміка (плазма кінцевого та високого тиску)

Про структуру азимутально-дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з неперервним спектром

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 3. Гідродинаміка (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

Прискорення заряджених частинок на фронті ударної хвилі, що обмежує надзвуковий сонячний вітер

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 2. Кінетика (плазма кінцевого та високого тиску

До теорії поперечно-дрібномасштабних мод у циліндричному плазмовому шнурі

Сторінки