Фізика Сонця

Особливості фотосферної конвекції Сонця на грануляційних, мезогрануляційних і супергрануляційних масштабах

Про один вид трихвильової взаємодії низькочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі сонячної атмосфери

Вплив магнітного поля на поширення 5-хвилинних коливань в атмосфері Сонця: зсув фаз

Передспалахові зміни сонячної фотосфери за даними спостережень на телескопі ТЕМІС

Енергетична потужність 11-річного сонячного циклу та її залежність від тривалості циклу

Які механізми дозволяють 5-хвилинним коливанням в активних ділянках сонячної поверхні проникати з фотосфери в хромосферу?

Сторінки