Фізика Сонця

Гвинтова мода m = 1 в тонкому плазмовому джгуті з розривним вертикальним магнітним полем

Неперервне поглинання і депресія у спектрі Сонця в області λ = 650...820 нм

Діагностика поля горизонтальних швидкостей в атмосфері Сонця: лінія Ba II λ 455.403 нм

Діагностика атмосфери Сонця інверсіонним неЛТР-методом: лінія Ba II λ 455.403 нм

Сторінки