Обертання Землі і геодинаміка

Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933

Технологія визначення тропосферних затримок у мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS

Кількісний аналіз моделей атмосферної густини, придатних для розрахунку гальмування ШСЗ

Оцінка точності та прогноз параметрів обертання Землі методом сингулярного спектрального аналізу

Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у Центрі аналіза ГНСС-даних ГАО НАН України