Функція розподілу космічних променів на початковій стадії сонячної протонної події

Федоров, ЮІ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(3):3-20
Start Page: Космічна фізика
Мова: українська
Анотація: 

На основі кінетичного рівняння, яке описує багатократне розсіяння заряджених частинок на малі кути, розглянуто поширення сонячних космічних променів у міжпланетному середовищі. Вважаємо, що частинки високої енергії інжектовано у міжпланетний простір миттєвим, точковим джерелом. Досліджено просторово-часовий розподіл концентрації та анізотропії швидких частинок на анізотропній фазі спалаху сонячних космічних променів. У малокутовому наближенні одержано аналітичний вираз для функції розподілу космічних променів, досліджено еволюцію кутового розподілу частинок високої енергії. Показано, що при слабкому розсіянні заряджених частинок високої енергії на флуктуаціях міжпланетного магнітного поля на початковій стадії спалаху сонячних космічних променів має місце імпульсне зростання їхньої інтенсивності. Анізотропія кутового розподілу сонячних космічних променів монотонно зменшується з часом і має максимальне значення у момент приходу в дану точку простору перших частинок.

Ключові слова: кінетичне рівняння, космічні промені, міжпланетне середовище